Uchwała Nr XIII/124/2004 w sprawie nabycia od Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Zabrzu składników budowlanych Zlewni Mleka w Zendku i w Ożarowicach


Uchwała Nr XIII / 124 / 2004

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 4 lutego 2004 roku.

w sprawie nabycia od Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Zabrzu składników

budowlanych Zlewni Mleka w Zendku i w Ożarowicach.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami ) -

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1.

Nabyć od Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Zabrzu następujące składniki budowlane:

1. Obiekty budowlane zlokalizowane w Ożarowicach na działce nr 61/1 na które

składają się budynek zlewni mleka o powierzchni użytkowej 54,76 m² wraz

z wyposażeniem oraz magazyn pasz o powierzchni użytkowej 50,0 m² .

2. Obiekty budowlane zlokalizowane w Zendku na działkach nr 3754/1 i 3755/1

na które składają się budynek zlewni mleka o powierzchni użytkowej 105,96 m²

wraz z wyposażeniem oraz magazyn pasz o powierzchni użytkowej 50,20 m² .

§ 2.

Składniki budowlane opisane w § 1 niniejszej uchwały nabyć za wynegocjowaną cenę w łącznej wysokości 35.000 zł.

§ 3.

Upoważnić Wójta Gminy do pokrycia kosztów aktu notarialnego.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  04‑02‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  04‑02‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
24‑02‑2004 08:14:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie