Uchwala Nr XVI/160/2004 w sprawie ustalenia stawek czynszowych za pomieszczenia gospodarcze stanowiace własność gminy Ożarowice znajdujące sie na terenie strefy aktywności gospodarczej w Pyrzowicach


Uchwała Nr XVI/ 160 /2004

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 28 kwietnia 2004 roku

--------------------------------------

w sprawie: ustalenia stawek czynszowych za pomieszczenia gospodarcze stanowiące

własność gminy Ożarowice znajdujące się na terenie strefy aktywności

gospodarczej w Pyrzowicach.

Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001

Nr 142 poz. 1591. z późn. zmianami / oraz uchwały Nr XI/103/2003 Rady Gminy Ożarowice z dnia

9 grudnia 2003r. w sprawie utworzenia strefy aktywności gospodarczej na obszarze Gminy Ożarowice,

Rada Gminy Ożarowice

uchwala

§ 1.

Stawkę czynszu za pomieszczenia gospodarcze stanowiące własność gminy zajmowane na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy aktywności gospodarczej w Pyrzowicach w wysokości nie mniejszej niż 1,00 zł za 1 m² miesięcznie.

§ 2.

Zobowiązać Wójta Gminy do negocjowania stawki czynszu określonej w pkt 1 w wysokości nie mniejszej niż ustalona w treści niniejszej uchwały.

§ 3.

Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w terminie 7 dni od jej podjęcia.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑04‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑04‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
23‑07‑2004 08:05:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie