Uchwala Nr XIII/132/2004 w sprawie zamiaru likwidacji Samorządowego Przedszkola w Pyrzowicach oraz Samorządowego Przedszkola w Zendku


Uchwała Nr XIII/ 132 /2004

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 4 lutego 2004 roku

------------------------------------

w sprawie: zamiaru likwidacji Samorządowego Przedszkola w Pyrzowicach oraz

Samorządowego Przedszkola w Zendku.

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "h" ustawy z dnia

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.159 z późn. zmianami) i art. 59 ust. 1 i 2 w związku z art. 3 pkt 1 i art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U.z 1996r. Nr 67, poz. 329 )-

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

---------------

§ 1

Podjąć działania zmierzające do likwidacji jednooddziałowego Samorządowego Przedszkola w Zendku ul. Główna 126 oraz likwidacji jednooddziałowego Samo-rządowego Przedszkola w Pyrzowicach ul. Wolności 46.

§ 2

Zawiadomić rodziców dzieci oraz właściwego Kuratora Oświaty o zamiarze likwidacji w/w placówek.

§ 3

Dzieciom oddziału przedszkolnego zapewnia się realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w Przedszkolu w Ożarowicach, w Przedszkolu w Tąpkowicach oraz Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Zendku.

§ 4

Zobowiązać Wójta Gminy do podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości

w sposób zwyczajowo przyjęty na naszym terenie.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  04‑02‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  04‑02‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
24‑02‑2004 08:04:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie