Uchwała Nr XXI/222/2004 w sprawie podwyższenia kwot zasiłków okresowych w 2005 roku będących zadaniami własnymi gminy


Uchwała Nr XXI/222/2004

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 2 grudnia 2004 roku

w sprawie podwyższenia kwot zasiłków okresowych w 2005 roku będących zadaniami własnymi gminy.

Na podstawie art.7 ust.1 pkt.6, art.18 ust.2 pkt.15 ,art.40ust.1 art.41,art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity z 2001r. Dz.U.Nr 142,poz.1591 z późn. Zmianami ) w związku z art.38 ust.6 w związku z art.147 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

( Dz.U.Nr 64,poz.593 z późn. zmianami )

Rada Gminy Ożarowice

uchwala:

§ 1

  1. W roku 2005 podwyższa się ,w następujący sposób ,wysokość zasiłku okresowego ,o którym mowa w art.147 ust.2 ustawy o pomocy społecznej :

· w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby , z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł,

  • w przypadku rodziny - do 50 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
  1. Minimalna kwota zasiłku okresowego wynosi 20 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach.

§ 3

Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  02‑12‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  02‑12‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
28‑12‑2004 08:59:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie