Uchwała Nr XIII/125/2004 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej pod budowe drogi gminnej w Pyrzowicach


Uchwała Nr XIII/ 125 /2004

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 4 lutego 2004 roku.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej pod budowę drogi gminnej w Pyrzowicach

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami ) oraz art.6 pkt 1 i art.24 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku

o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r Nr 46, poz. 543) -

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1.

Nabyć pod budowę drogi gminnej w Pyrzowicach (ulica Transportowa - skrzyżowanie z DW 913) niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w obrębie ewidencyjnym Pyrzowice k.m. 1d. 2 oznaczoną jako działka nr 154/45 o powierzchni 0,1727 ha stanowiącą własność Państwa Krzysztofa i Doroty SOKOŁA zam. Pyrzowice ul. Wolności 74 zapisaną w księ-dze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach KW nr 30712 za ustaloną w wyniku negocjacji cenę 5,00 zł/m²

§ 2.

Zobowiązać Wójta Gminy do pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  04‑02‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  04‑02‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
24‑02‑2004 08:27:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie