Uchwała Nr XIV/137/2004 w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych


Uchwała Nr XIV/ 137 /2004

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 26 lutego 2004 roku

------------------------------------------

w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-nym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 591 z późn. zmianami) i art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996r. Nr 67,poz. 329 z późn. zm.)

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a :

§ 1

Ustala się plan sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych jak niżej :

1. Przedszkole w Ożarowicach.

2. Przedszkole w Tąkowicach.

3. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Zendku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2004 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  26‑02‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  26‑02‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
04‑03‑2004 09:45:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie