Uchwała Nr XVIII/178/2004 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości


Uchwała Nr XVIII / 178 / 2004

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 8 lipca 2004 roku.

w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) oraz art.13 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543)

- Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1.

Przyjąć od Pani Aleksandry Jabłońskiej zam. Tąpkowice ul. Zwycięstwa 120 da-rowiznę nieruchomości gruntowych położonych w Tąpkowicach k.m. 1 zapisanych

w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach KW nr 38 005 przeznaczonych pod budowę dróg gminnych :

- działka nr 68/1 o pow. 0,0205 ha

- działka nr 68/2 o pow. 0,0102 ha

- działka nr 68/3 o pow. 0,0102 ha

- działka nr 68/4 o pow. 0,1091 ha

§ 2.

Zobowiązać Wójta Gminy do pokrycia kosztów związanych z przyjęciem darowizny.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  08‑07‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  08‑07‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
21‑07‑2004 12:18:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie