Uchwała Nr XXII/243/2004 w sprawie zmiany Statutu Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach


Uchwała Nr XXII/ 243/ 2004

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 29 grudnia 2004 roku.

w sprawie zmiany Statutu Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), w związku z

art. 9 i 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. ( tekst jednolity Dz. U. Nr 67 z 1996 r. poz. 329 z późn. zm.) w części dotyczącej organizacji pomocy i opieki nad dziećmi i młodzieżą w czasie wakacji letnich i ferii zimowych -

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

1. W § 9 pkt 4 dodaje się tiret w następującym brzmieniu : " półkolonii, kolonii letnich i zimowisk dla dzieci i młodzieży w ramach zadań określonych w ustawie o systemie oświaty".

2. Do § 9 dopisuje się pkt 4a w następującym brzmieniu : "wydawanie gazetki gminnej celem prowadzenia działalności informacyjno promocyjnej".

3. W pozostałym zakresie Statut obowiązuje bez zmian.

4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy

Ożarowice w Tąpkowicach.

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  29‑12‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  29‑12‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
03‑01‑2005 14:12:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie