Uchwała Nr XV/149/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok


Uchwała Nr XV/149/2004

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 31 marca 2004r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami/ i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Zwiększyć budżet gminy o kwotę 17.509 zł

po stronie dochodów o kwotę 17.509 zł

Dz. 758 - Różne rozliczenia o kwotę 17.509 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego o kwotę 17.509 zł

po stronie wydatków o kwotę 17.509 zł

Dz. - Różne rozliczenia o kwotę 7.509 zł

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 7.509 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 10.000 zł

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 10.000 zł

- działalność bieżąca o kwotę 10.000 zł

u z a s a d n i e n i e

W związku z uchwaleniem budżetu państwa zwiększona została subwencja oświatowa o kwotę 17.509 zł. Dodatkowe środki przeznacza się na wyjazdy zdrowotne dzieci organizowane przez Fundację Miasteczko Śląskie oraz na zwiększenie rezerwy ogólnej.

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  31‑03‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  31‑03‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
09‑04‑2004 08:47:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie