Uchwała Nr XVI/159/2004 w sprawie tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych dla nauczycieli pełniących funkcję dyrektora


Uchwała Nr XVI/ 159 /2004

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 28 kwietnia 2004 roku

-------------------------------------------

w sprawie tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych dla nauczycieli pełniących

funkcję dyrektora.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z póź. zmianami), w związku z art.42 pkt. 6 i art. 42 ust. 7, pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. Nr 118 poz. 1112

z 2003 r.)

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a:

§ 1.

Obniżyć obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin dydaktycznych dla nauczycieli pełniących funkcję dyrektora w:

a) gimnazjum do 6 godzin

b) w szkołach podstawowych do 9 godzin

c) w przedszkolach do 15 godzin.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Oświaty i Wychowania.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1- go września 2004 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑04‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑04‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
23‑07‑2004 08:08:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie