Uchwała Nr XIV/136/2004 w sprawie likwidacji Samorządowego Przedszkola w Pyrzowicach ul. Wolności 46


Uchwała Nr XIV/ 136 /2004

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 26 lutego 2004 roku

------------------------------------------

w sprawie: likwidacji Samorządowego Przedszkola w Pyrzowicach ul. Wolności 46

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "h" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) i art. 59 ust. 1 i 2 w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996r. Nr 67,poz. 329 z późn. zmianami) po uzyskaniu pozytywnej opinii Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach nr KO.DK/BY-HD/ 42300/09/04 z dnia 12 lutego 2004r. -

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

---------------

§ 1

Zlikwidować z dniem 31 sierpnia 2004 roku Samorządowe Przedszkole w Pyrzowi-cach ul. Wolności 46.

§ 2

Majątek zlikwidowanego przedszkola w Pyrzowicach stanowić będzie majątek Przedszkola w Ożarowicach.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia

01 września 2004 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  26‑02‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  26‑02‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
04‑03‑2004 09:43:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie