Uchwała Nr XIII/120/2004 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach oraz Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach


Uchwała Nr XIII/ 120 / 2004

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 4 lutego 2004 roku

w sprawie : wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach oraz

Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami ) w związku z art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zmianami) -

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1

Po wysłuchaniu opinii Zespołu opiniującego kandydatów na ławników ( powołanego uchwałą Nr VIII/79/2003 Rady Gminy Ożarowice z dnia 27 sierpnia 2003 roku ) w głosowaniu tajnym, spośród zgłoszonych kandydatów, wybiera się na ławników następujące osoby :

1) do Sądu Okręgowego w Gliwicach do orzekania z zakresu prawa pracy

i ubezpieczeń społecznych :

- Krystyna KOSMALA

2) do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach do orzekania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych :

- Czesława WIECZOREK

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  04‑02‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  04‑02‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
24‑02‑2004 08:23:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie