Uchwała Nr XVIII/183/2004 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych


Uchwała Nr XVIII / 183 / 2004

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 8 lipca 2004 roku.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami ) oraz art.6 pkt 1 i art.24 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku

o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r Nr 46, poz. 543) -

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1.

Nabyć niezabudowane nieruchomości gruntowe położone w obrębie ewidencyjnym Tąpko-wice oznaczone jako działki :

· nr 51/1 k.m. 1 o pow. 0,3150 ha

stanowiąca własność Państwa Renaty i Wiesława Duda zam. w Tąpkowicach przy ul.

Chrobrego 22, zapisana w księdze wieczystej KW nr 31411 prowadzonej przez Sąd Re-

jonowy w Tarnowskich Górach - za ustaloną w wyniku negocjacji cenę łączną - 7.650 zł

· nr 66/3 k.m. 1 o pow. 0,0380 ha oraz nr 66/4 k.m. 1 o pow. 0,0420 ha

stanowiące własność Pani Krystyny Kwoka zam. w Tąpkowicach przy ul. Armii Czer-

wonej 22, zapisane w księdze wieczystej KW nr 42296 prowadzonej przez Sąd Rejo-

nowy w Tarnowskich Górach - za ustaloną w wyniku negocjacji cenę łączną - 6.400 zł

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  08‑07‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  08‑07‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
21‑07‑2004 11:52:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie