Uchwała Nr XVIII/175/2004 w sprawie przyjęcia Programu rewitalizacji obszarów powojskowych na terenie Gminy Ożarowice


Uchwała Nr XVIII/ 175/ 2004

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 8 lipca 2004 roku

----------------------------------------

w sprawie: przyjęcia Programu rewitalizacji obszarów powojskowych

na terenie Gminy Ożarowice.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo-rządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.)

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

-----------------

§ 1.

Przyjąć Program rewitalizacji obszarów powojskowych na terenie Gminy Ożarowice w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  08‑07‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  08‑07‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
21‑07‑2004 12:34:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie