Uchwala Nr XXII/238/2004 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych w sołectwie Pyrzowice


Uchwała Nr XXII / 238 / 2004

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 29 grudnia 2004 roku.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych w sołectwie Pyrzowice

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami ) oraz art.24 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nie-ruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r Nr 46, poz. 543) -

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1.

Nabyć od osób fizycznych za ustaloną w wyniku negocjacji cenę - 3,00 zł/m² niezabudowa-ną nieruchomość gruntową położoną w obrębie ewidencyjnym Pyrzowice oznaczoną jako działka nr 95/8 k.m. 1 d. 2 o pow. 1,2738 ha zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach KW nr 31993

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  29‑12‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  29‑12‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
03‑01‑2005 14:25:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie