Uchwała Nr XVI/155/2004 w sprawie planu finansowego przychodów i wydatków Zakladu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach


Uchwała Nr XVI/155/2004

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 kwietnia 2004r.

w sprawie: planu finansowego przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej

w Ożarowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami/, art. 19 ust. 12, art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku z późniejszymi zmianami/ oraz Uchwały Nr X/95/2003 Rady Gminy Ożarowice z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach, zmienionej Uchwalą Nr XIII/121/2004 Rady Gminy Ożarowice z dnia 4 lutego 2004 roku i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Plan finansowy przychodów i wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑04‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑04‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
26‑07‑2004 10:19:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie