Uchwała Nr XX/210/2004 w sprawie powołania daraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej


U c h w a ł a Nr XX / 210 /2002

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 4 listopada 2004 roku

-----------------------------------------

w sprawie : powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r.Nr 142, poz.1591 z późn.zm.)

Rada Gminy O ż a r o w i c e -

u c h w a l a

-----------------

1. Powołać doraźną Komisję Inwentaryzacyjną do przeprowadzenia aktualizacji danych inwentaryzacyjnych nieruchomości na obszarze Gminy Ożarowice

w składzie :

1. Pan Tadeusz BIEL - Przewodniczący Komisji

2. Pan Ryszard GUBAŁA - Zastępca Przewodniczącego

3. Pani Aurelia GNACIK - Członek Komisji

4. Pani Barbara DRZYZGA - Członek Komisji

5. Pan Marian KOBOS - Członek Komisji

2. Traci moc Uchwała Nr IV/15/98 Rady Gminy Ożarowice z dnia 3 grudnia 1998 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  04‑11‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  04‑11‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
29‑11‑2004 13:53:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie