Uchwała Nr XVII/169/2004 w sprawie zaciagnięcia kredytu bankowego


Uchwała Nr XVII/169/2004

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 15 czerwca 2004r.

w sprawie : zaciągnięcia kredytu bankowego.

Na podstawie art.18, ust.2 pkt.9 lit. c w zw. z art.51 ust 1, art. 58 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 roku Nr 142,poz. 1591 z późn. zmianami) art. 48 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 oku Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami) na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 1.000.000 zł na finansowanie

inwestycji pn. "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków

mieszkalnych w Tąpkowicach w obrębie ulic: Kopernika, Zwycięstwa i Armii

Czerwonej i w Ożarowicach ul. Topolowa."

2. Zródłem finansowania spłaty kredytu będą dochody własne budżetu gminy w

latach 2004-2005.

3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  15‑06‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  15‑06‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
21‑07‑2004 13:07:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie