Uchwała Nr XVIII/177/2004 w sprawie zobowiązania Wójta Gminy do rozpoczęcia procedury przygotowawczej związanej ze zbyciem zabudowanych nieruchomości nabytych przez Gminę Ożarowice od Agencji Mienia Wojskowego


Uchwała Nr XVIII / 177 / 2004

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 8 lipca 2004 roku.

w sprawie zobowiązania Wójta Gminy do rozpoczęcia procedury przygotowawczej

związanej ze zbyciem zabudowanych nieruchomości nabytych przez

Gminę Ożarowice od Agencji Mienia Wojskowego

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo-rządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami)

- Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1.

Zobowiązać Wójta Gminy do rozpoczęcia prac przygotowawczych związanych ze zbyciem zabudowanych nieruchomości nabytych przez Gminę Ożarowice od Agencji Mienia Wojskowego, a to :

- kompleksu sztabowego (obiekty nr 167 i 168),

- budynku koszarowego (obiekt nr 87),

- centrali telefonicznej (obiekt nr 75),

- budynku szkolno-treningowego (obiekt nr 86)

wraz z gruntami niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych obiektów .

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  08‑07‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  08‑07‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
21‑07‑2004 12:27:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie