Uchwala Nr XVII/167/2004 w sprawie finansowania zadania inwestycyjnego realizowanego przez Gminę Ożarowice przy udziale środków z programu SAPARD


Uchwała Nr XVII/167/2004

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 15 czerwca 2004r.

w sprawie : finansowania zadania inwestycyjnego realizowanego przez Gminę

Ożarowice przy udziale środków z programu SAPARD.

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 4 i pkt 15 oraz art.61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zmianami) oraz art. 110 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz.148 z późn. zmianami) - na wniosek Wójta Gminy - Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

  1. Przystąpić do realizacji inwestycji pn. "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych w Tąpkowicach w obrębie ulic : Kopernika, Zwycięstwa i Armii Czerwonej i w Ożarowicach ul. Topolowa.
  2. Inwestycja jest finansowana w Gminie Ożarowice przy współudziale środków z programu SAPARD uwzględniając jej koszty rzeczywiste tj. po rozstrzygnięciu

przetargu na wykonanie robót :

- koszt całkowity zadania 918.763,71

- środki z budżetu gminy 459.381,86 zł

- środki z programu SAPARD 459.381,85 zł

§ 2.

Niniejsza uchwała stanowi podstawę do zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  15‑06‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  15‑06‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
21‑07‑2004 13:22:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie