Uchwała Nr XVIII/190/2004 w sprawieprzyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2004 roku


Uchwała Nr XVIII/ 190 /2004

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 8 lipca 2004 roku.

---------------------------------------

w sprawie : przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2004 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami.), w związku z § 97 Statutu Gminy Ożarowice zatwierdzonego Uchwałą Nr VI/48/2003 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Ożarowice z poźn. zmianami-

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

----------------

§ 1

Przyjąć plan pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2004 roku :

  1. Ocena stanu i sposobu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku w tym głównie przestrzeganie zasad gospodarki finansowej oraz zasad prowadzenia rachunkowości ( oceny dokonuje się na podstawie informacjiWójta Gminy).
  2. Ocena realizacji inwestycji związanej z rozbudową Gimnazjum w Ożarowicach o obiekt Sali Sportowo-Widowiskowo-Dydaktycznej.
  3. Ocena załatwiania wniosków i interpelacji radnych przez Wójta Gminy.
  4. Opracowanie protokołów pokontrolnych oraz propozycji wniosków pokontrolnych do Rady Gminy.
  5. Opracowanie planu pracy Komisji na I półrocze 2005 roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  08‑07‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  08‑07‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
26‑07‑2004 12:09:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie