Uchwała Nr XII/147/2007 w sprawie zmian w Statucie Zakladu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach


Uchwała Nr XII/147/2007

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie: zmian w statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "h" Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr X/96/2003 Rady Gminy Ożarowice z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1

1. W rozdziale I statutu ustalić nową treść ppkt.1.3 w następującym brzmieniu:

"Ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz.

2104 z późn. zm.)".

2. W rozdziale I ustalić nową treść ppkt. 1.5 w następującym brzmieniu:

"Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad

wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach

organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2005r. Nr 146,

poz. 1222 ze zm.)

§ 2

W rozdziale II w pkt. 1 statutu dodać ppkt. 1.9. o następującej treści:

" Zarządzanie nieruchomościami Gminy".

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑12‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑12‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
10‑01‑2008 08:35:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie