Uchwała Nr XII/134/2007 w sprawie nabycia 15/16 części udziałów własności nieruchomości gruntowej


Uchwała Nr XII/134/2007

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie nabycia 15/16 części udziałów własności nieruchomości gruntowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

- Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Wyrazić zgodę na nabycie 15/16 części udziałów w nieruchomości gruntowej położonej w Tąpkowicach oznaczonej działkami: nr 110 k.m. 1 i nr 249/7 k.m.2 o powierzchni ogólnej 1,0376 ha zapisanej w księdze wieczystej nr 33193 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach z przeznaczeniem na powiększenie gminnego zasobu nieruchomości - za ustaloną cenę łączną 65.625,00 zł.

§ 2.

Zobowiązać Wójta Gminy do pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑12‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑12‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
08‑01‑2008 13:42:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie