Uchwała Nr VII/75/2007 w sprawie zmian w Statucie Gminy Ożarowice


Uchwała Nr VII / 75 / 2007

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 31 maja 2007 roku.

w sprawie: zmian w Statucie Gminy Ożarowice

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 02 kwietnia 1997 roku Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej ( Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)

Rada Gminy Ożarowice

uchwala

§1

W wykazie jednostek organizacyjnych gminy po pkt. 5 wpisać:

6. Szkoła Podstawowa im. Michała Okurzałego w Tąpkowicach, ul. Kopernika 2

7. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zendku, ul. Główna 126

8. Gimnazjum w Ożarowicach, ul. Szkolna 10

9. Przedszkole w Ożarowicach, ul. Tarnogórska 12a

10. Przedszkole w Tąpkowicach, ul. Kopernika 2.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  31‑05‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  31‑05‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
13‑06‑2007 08:02:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie