Uchwała Nr V/48/2007 w sprawie wyrażenia woli likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tąpkowicach


Uchwała Nr V / 48 / 2007

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 15 marca 2007 roku

___________________________

w sprawie wyrażenia woli likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Tąpkowicach

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), Rada Gminy

Ożarowice w celu efektywnego wykorzystania potencjalnych możliwości stwarzają-cych mieszkańcom gminy optymalny poziom ochrony zdrowia i opieki zdrowotnej

u c h w a l a, co następuje :

§ 1

Wyraża wolę likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tąpkowicach, którego organem prowadzącym jest gmina, celem powierzenia zadań własnych gminy z zakresu ochrony zdrowia do realizacji podmiotowi nie będącemu jednostką organizacyjną Gminy Ożarowice.

§ 2

Podjąć niezbędne czynności o charakterze organizacyjno-prawnym zmierzające do umożliwienia przekazania zadania określonego w § 1 niniejszej uchwały podmiotowi nie będącemu jednostką organizacyjną Gminy Ożarowice.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  15‑03‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  15‑03‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
26‑03‑2007 14:43:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie