Uchwała Nr IV/47/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą i Miastem Koziegłowy


Uchwała Nr IV / 47 / 2007

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 1 lutego 2007 roku

___________________________

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcia porozumienia z Gminą i Miastem

Koziegłowy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a, co następuje :

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji projektu z zakresu zadań oświatowych pod nazwą " Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły", którego Liderem będzie Gmina i Miasto Koziegłowy, a finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  01‑02‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  01‑02‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
26‑02‑2007 11:31:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie