Uchwała Nr XII/128/2007 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008 - 2015 Gminy Ożarowice


Uchwała Nr XII/128/2007

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2007r.

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008- 2015 Gminy Ożarowice.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142,poz.1591 z późn. zmianami ) w związku z art. 10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zmianami)

Rada Gminy Ożarowice

uchwala:

§ 1

Przyjąć Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2015 Gminy Ożarowice stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑12‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑12‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
07‑01‑2008 11:55:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie