Uchwała Nr XII/126/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach


Uchwała Nr XII/126/2007

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach

Na podstawie art.7 ust.1 pkt.6, art.18 ust.2 pkt.15 ,art.40ust.1 art.41,art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142,poz.1591 z późn. zmianami ) w związku z art.110 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej( Dz. U. Nr 64,poz.593 z późn. zmianami )

Rada Gminy Ożarowice

uchwala:

§1

  1. Skreśla się w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach § 18.

  1. Odpowiednio zmienia się numeracja paragrafów następnych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑12‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑12‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
07‑01‑2008 11:48:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie