Uchwała Nr XII/133/2007 w sprawie dokonania zamiany nieruchomości gruntowych


Uchwała Nr XII/ 133 /2007

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie dokonania zamiany nieruchomości gruntowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) -

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Wyrazić zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych o powierzchni 0,9548 ha położonych w Pyrzowicach k.m.1 d. 4 stanowiących mienie komunalne Gminy Ożarowice, oznaczonych następującymi działkami:

- nr 78/9 o powierzchni 0,4049 ha

- nr 79/5 o powierzchni 0,2200 ha

- nr 79/8 o powierzchni 0,1030 ha

- nr 79/11 o powierzchni 0,0997 ha

wpisanych w księdze wieczystej nr 67159,

- nr 80/13 o powierzchni 0,1272 ha

wpisanej w księdze wieczystej nr 28498 -

za nieruchomości gruntowe o powierzchni 2,1915 ha położone w Pyrzowicach, oznaczone następującymi działkami:

- nr 136/4 o powierzchni 0,7553 ha, k.m. 1 d. 2 wpisanej obecnie w księdze

wieczystej nr 17251,

- nr 16/1 o powierzchni 0,8550 ha, k.m. 1 d. 2 wpisanej obecnie w księdze

wieczystej nr 45714,

- nr 197/1 o powierzchni 0,1700 ha, k.m. 1 d. 4 wpisanej obecnie w księdze

wieczystej nr 34336,

- nr 196/4 o powierzchni 0,2849 ha, k.m. 1 d. 4

- nr 445/4 o powierzchni 0,0159 ha, k.m. 1 d. 5

wpisanych obecnie w księdze wieczystej nr 40940,

- nr 199/3 o powierzchni 0,1104 ha, k.m. 1 d. 4 wpisanej obecnie w księdze

wieczystej nr 71940.

§ 2.

Dopłatę w wysokości 7.000 zł wynikającą z treści operatów szacunkowych dokona Gmina Ożarowice.

§ 3

Zobowiązać Wójta Gminy do pokrycia ½ kosztów związanych z zamianą nieruchomości.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑12‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑12‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
08‑01‑2008 13:40:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie