Uchwała Nr IV/42/2007 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej


Uchwała Nr IV / 42 /2007

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 1 lutego 2007 roku

-----------------------------------

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

- Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Wyrazić zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Niezdarze oznaczonej nr 161/8 k.m. 2 o powierzchni 0,4143 ha zapisanej w księdze wieczystej nr 48873 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach na powiększenie zasobu nieruchomości - za uzgodnioną cenę 29.000 zł.

§ 2.

Zobowiązać Wójta Gminy do pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  01‑02‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  01‑02‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
26‑02‑2007 11:05:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie