Uchwala Nr VIII/90/2007 w sprawie uchylenia uchwały Nr V/50/2007 z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej


Uchwała Nr VIII/ 90 /2007

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 28 czerwca 2007 roku.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/ 50/2007 Rady Gminy Ożarowice

z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na

zbycie nieruchomości gruntowej.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami ) -

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1

Uchylić Uchwałę Nr V/ 50 /2007 Rady Gminy Ożarowice z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑06‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑06‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
05‑07‑2007 14:25:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie