Uchwala Nr VII/73/2007 w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/37/2007 Rady Gminy Ożarowice z dnia 1 lutego 2007r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania Zendek - Strąków


Uchwała Nr VII/ 73 /2007

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 31 maja 2007 roku

w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/37/2007 Rady Gminy Ożarowice z dnia

1 lutego 2007r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego Gminy Ożarowice dla terenów położonych w sołectwie Zendek

w części północnej, ograniczonej od południa Potokiem Trzonia

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 85 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospoda-rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy Ożarowice

RADA GMINY OŻAROWICE

u c h w a l a

§ 1

Uchylić uchwałę Nr IV/37/2007 Rady Gminy Ożarowice z dnia 1 lutego 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarowice dla terenów położonych w sołectwie Zendek w części północnej, ograniczonej od południa Potokiem Trzonia.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 3

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  31‑05‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  31‑05‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
13‑06‑2007 07:49:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie