Uchwala Nr VIII/91/2007w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/76/2007 z dnia 31 maja 2007 w sprawie zmiany stawek czynszowych za lokale użytkowe,garaże i pomieszczenia gospodarcze stanowiące własność gminy Ożarowice


Uchwała Nr VIII / 91 /2007

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie: uchylenia uchwały Nr VII/76/2007 Rady Gminy Ożarowice z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zmiany stawek czynszowych za lokale użytkowe ,garaże i pomieszczenia gospodarcze stanowiące własność gminy Ożarowice.

Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.Nr 142, poz. 1591. z późn. zmianami) -

Rada Gminy Ożarowice

uchwala

§ 1

Uchylić Uchwałę Nr VII/76/2007 Rady Gminy Ożarowice z dnia 31 maja 2007 roku w sprawiezmiany stawek czynszowych za lokale użytkowe, garaże i pomieszczenia gospodarcze stanowiące własność gminy Ożarowice.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑06‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑06‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
05‑07‑2007 14:29:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie