Uchwała Nr VI/71/2007 w sprawie powołania Sekretarza Gminy Ożarowice


Uchwała Nr VI / 71 /2007

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 13 kwietnia 2007 roku.

w sprawie powołania Sekretarza Gminy Ożarowice

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) na wniosek Wójta Gminy -

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1.

Powołać z dniem 14 kwietnia 2007 roku na stanowisko Sekretarza Gminy Ożarowice Panią Ewę PAKS.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od dnia 14 kwietnia 2007 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  13‑04‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  13‑04‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
24‑04‑2007 09:23:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie