Uchwała Nr VIII/84/2007 powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych kadencji 2008-2011


Uchwała Nr VIII/ 84 /2007

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych

kadencji 2008 - 2011

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia o8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) -

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół opiniujący kandydatów na ławników sądowych do Sądu Okręgowego w Gliwicach oraz Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach kadencji 2008-2011, zwany dalej "ZESPOŁEM"

§ 2.

1. Zadaniem Zespołu jest przygotowanie opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników, -

w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie -

Prawo o ustroju sądów powszechnych.

2. Opinię, o której mowa w ust. 1, Zespół przygotuje do dnia 10 września 2007 roku i przedstawi

ją na najbliższej po tym terminie sesji Rady Gminy.

§ 3.

W skład Zespołu wchodzą:

1) Ewa PAKS

2) Henryka GARSTKA

3) Renata KOCOT

4) Zdzisław CZAPLA

5) Józef PIERNIKARZ

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zespołowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑06‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑06‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
05‑07‑2007 14:12:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie