Uchwala Nr XI/119/2007 w sprawie przystapienia do realizacji świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki prozdrowotnej realizowanej poprzez szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy


Uchwała Nr XI/119/2007

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 15 listopada 2007 roku

w sprawie: przystąpienia do realizacji świadczeń zdrowotnych z zakresu

profilaktyki rozdrowotnej realizowanej poprzez

szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm)

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1

Wyrazić zgodę na przystąpienie do realizacji świadczeń zdrowotnych związanych z promocją zdrowia i profilaktyką zdrowotną na terenie Gminy Ożarowice w zakresie: profilaktyki prozdrowotnej realizowanej poprzez szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy dziewcząt - rocznik 1992-1993, uczennic Gimnazjum w Ożarowicach w latach 2007-2008.

§ 2

1. Wysokość środków finansowych na realizację świadczeń zdrowotnych, o których mowa w §1 w 2007 roku określa się na kwotę 27.000 zł.

2. Podjąć czynności mające na celu zabezpieczenie w budżecie Gminy Ożarowice na rok 2008 środki na kontynuację szczepień w wysokości 54.000 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Program szczepień skierowany jest do dziewcząt urodzonych w roku 1992-1993, uczennic Gimnazjum w Ożarowicach. Jego głównym celem jest zapobieganie zachorowaniom na raka szyjki macicy, poprzez szczepienia ochronne przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego, a tym samym poprawianie w przyszłości stanu zdrowia mieszkanek gminy.

Gmina Ożarowice jako jedna z nielicznych samorządów w bieżącym roku przystąpiła do realizacji szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  15‑11‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  15‑11‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
21‑11‑2007 09:23:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie