Uchwała Nr VI/66/2007 w sprawie nabycia od spadkobierców Panii Natalii Muc 1/8 udzialu w nieruchomości gruntowej


Uchwała Nr VI / 66 / 2007

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 13 kwietnia 2007 roku

w sprawie nabycia od spadkobierców Pani Natalii Muc 1/8 udziału

w nieruchomości gruntowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

- Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Wyrazić zgodę na nabycie od spadkobierców Pani Natalii Muc 1/8 udziału w nieruchomości gruntowej, a to działek nr 246/6, nr 247/5 k.m. 4 d. 3 i nr 553/4 k.m. 4 d. 2 obrębu ewidencyjnego Ożarowice o powierzchni całkowitej 0,3900 ha na powiększenie zasobu nieruchomości - za łączną cenę 1/8 udziału w wysokości 3.000,00 zł brutto.

§ 2.

Zobowiązać Wójta Gminy do pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  13‑04‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  13‑04‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
24‑04‑2007 09:09:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie