Uchwała Nr VI/62/2007 w sprawie uznania skargi Wojewody Śląskiego złożonej na uchwalę Nr III/25/2006 Rady Gminy Ożarowice w sprawie nieodpłatnego przekazania sieci kanalizacyjnej na rzecz Gminy Mierzęcice


Uchwała Nr VI / 62 / 2007

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 13 kwietnia 2007 roku

w sprawie : uznania skargi Wojewody Śląskiego złożonej w dniu 05 marca 2007r. na uchwałę

Nr III/25/2006 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28.12.2006r. w sprawie nieodpłatnego

przekazania sieci kanalizacyjnej na rzecz Gminy Mierzęcice

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed Sądami Administracyjnymi ( Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1

Uwzględnić w całości skargę Wojewody Śląskiego z dnia 02 marca 2007 roku, doręczoną w dniu 05 marca 2007 roku w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr III/25/2006 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania sieci kanalizacyjnej na rzecz Gminy Mierzęcice.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  13‑04‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  13‑04‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
24‑04‑2007 08:53:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie