Uchwała Nr VII/80/2007 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia


Uchwała Nr VII/80/2007

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 31 maja 2007 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1591 z późn. zmianami)

Rada Gminy Ożarowice

uchwala

§ 1

Wyrazić zgodę na poręczenie przez Wójta Gminy Ożarowice kredytu zaciąganego w Banku Spółdzielczym w Mierzęcicach przez Związek Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" z siedzibą w Mierzęcicach, ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice na wykonanie zadania realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004- 2006", działanie 2.7, Pilotażowy Program Leader+, Schemat II do kwoty 200.000 zł.

§ 2

Poręczenie będzie obowiązywać od dnia zaciągnięcia kredytu do zakończenia realizacji projektu tj. do dnia 31.12.2008 roku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  31‑05‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  31‑05‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
13‑06‑2007 09:29:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie