Uchwala Nr VII/72/2007 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Ożarowicach na lata 2007 - 2013


Uchwała Nr VII / 72 /2007

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 31 maja 2007 roku

w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów

Społecznych w Ożarowicach na lata 2007 - 2013

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 1 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zmianami)

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1.

Przyjąć Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Ożarowicach na lata 2007 - 2013 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  31‑05‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  31‑05‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
11‑06‑2007 13:09:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie