Uchwała Nr V/50/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej


Uchwała Nr V / 50 / 2007

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 15 marca 2007 roku

------------------------------------------

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) -

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ożarowice zapisanej w księdze wieczystej nr 38459 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach, oznaczonej numerem 3189/1 o powierzchni 0,0929 ha k. m. 12 obręb ewidencyjny Zendek.

§ 2.

Nieruchomość opisana w § 1 niniejszej uchwały zostanie zbyta zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) za cenę nie niższą niż jej wartość rynkowa.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  15‑03‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  15‑03‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
26‑03‑2007 14:47:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie