Uchwała Nr X/109/2007 w sprawie zaciagnięcia kredytu bankowego


Uchwała Nr X/109/2007

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 27 września 2007 roku

w sprawie: zaciągnięcia kredytu bankowego.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit "c" i "e", art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ art. 113, 114 i art. 124 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami/

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§1

Zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 400.000 zł na finansowanie inwestycji pn. "Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Gimnazjum w Ożarowicach".

§2

Zobowiązanie finansowe, o którym mowa w punkcie 1 wraz z należnymi odsetkami pokryte zostanie z dochodów własnych gminy w latach 2008-2009.

§3

Zapewnić środki finansowe w budżecie gminy w latach 2008-2009 na spłatę zobowiązania wymienionego w punkcie 1 w wysokości wynikającej z zawartej umowy.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  27‑09‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  27‑09‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
09‑10‑2007 12:49:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie