Uchwala Nr IX/95/2007 w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie likwidacji SP ZOZ w Mierzęcicach


Uchwała Nr IX/ 95 /2007

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 30 sierpnia 2007 roku.

w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice

w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mierzęcicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 43 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 ) -

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a, co następuje :

§ 1

Pozytywnie zaopiniować przedstawiony przez Wójta Gminy Mierzęcice projekt uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mierzęcicach.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  30‑08‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  30‑08‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
07‑09‑2007 10:54:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie