Uchwala Nr XI/117/2007 w sprawie zmian w Statucie Gminy Ożarowice


Uchwała Nr XI/117/2007

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 15 listopada 2007 roku.

w sprawie: zmian w Statucie Gminy Ożarowice

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 roku Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej ( Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)

Rada Gminy Ożarowice

uchwala

§1

W wykazie jednostek organizacyjnych gminy wykreślić pkt. 4 w brzmieniu:

"Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tąpkowicach ul. Zwycięstwa 15"

§ 2

Przyjąć wykaz jednostek organizacyjnych Gminy w nowym brzmieniu:

  1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowicach, ul. Dworcowa 15
  2. Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarowice z siedzibą w Tąpkowicach, ul. Zwycięstwa 19
  3. Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach, ul. Staszica 1
  4. Gminny Zespół Oświaty i Wychowania z siedzibą w Tąpkowicach, ul. Kopernika 2
  5. Szkoła Podstawowa im. Michała Okurzałego w Tąpkowicach, ul. Kopernika 2
  6. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zendku, ul. Główna 126
  7. Gimnazjum w Ożarowicach, ul. Szkolna 10
  8. Przedszkole w Ożarowicach, ul. Tarnogórska 12a
  9. Przedszkole w Tąpkowicach, ul. Kopernika 2.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  15‑11‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  15‑11‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
21‑11‑2007 09:08:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie