Uchwala Nr VIII/92/2007 w sprawie zmiany stawek czynszowych za lokale użytkowe, pomieszczenia gospodarcze stanowiące własność gminy Ożarowice


Uchwała Nr VIII / 92 /2007

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie: zmiany stawek czynszowych za lokale użytkowe, garaże

i pomieszczenia gospodarcze stanowiące własność gminy

Ożarowice.

Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.Nr 142, poz. 1591. z późn. zmianami) -

Rada Gminy Ożarowice

uchwala

§ 1

Stawkę czynszu za lokale użytkowe stanowiące własność gminy zajmowane na prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości nie mniejszej niż 6,00 zł za 1 m² miesięcznie.

§ 2

Wyrazić zgodę na obniżenie stawki czynszowej za najem lokalu pod działalność weterynaryjną maksymalnie do 50%.

§ 3

Wyrazić zgodę na obniżenie stawki czynszowej za najem pomieszczeń pod działalność z zakresu ochrony zdrowia maksymalnie do 70%.

§ 4

Stawkę czynszu za garaże i pomieszczenia gospodarcze stanowiące własność gminy w wysokości nie mniejszej niż 4,00 zł za 1 m² miesięcznie.

§ 5

Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w terminie 7 dni od jej podjęcia.

§ 6

Traci moc uchwała Nr IV/31/2003 Rady Gminy w Ożarowicach z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zmiany stawek czynszowych za lokale użytkowe, garaże i pomieszczenia gospodarcze stanowiące własność Gminy Ożarowice.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑06‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑06‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
05‑07‑2007 14:32:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie