Uchwała Nr X/108/2007 w sprawie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego


Uchwała Nr X/108/2007

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 27 września 2007 r.

w sprawie: pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2201 roku, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 167 ust.2 pkt. 5, art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz.2104 z późn. zm.)

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1

Postanawia udzielić pomocy finansowej w wysokości 16.710,00 zł w formie dotacji celowej Starostwu Powiatowemu w Tarnowskich Górach z przeznaczeniem na zakup podnośnika hydraulicznego z drabiną dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Ożarowice do podpisania umowy i określenia zasad rozliczenia środków.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  27‑09‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  27‑09‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
09‑10‑2007 12:48:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie