Uchwała Nr XI/116/2007 w sprawie stwierdzenia zakończenia likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Tąpkowicach


Uchwała Nr XI/116/2007

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 15 listopada 2007 roku

w sprawie: stwierdzenia zakończenia likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tąpkowicach.

Na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 1 ust. 3 i § 2 ust. 1 Uchwały Nr VIII/83/2007 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tąpkowicach i powierzenia zadań z zakresu ochrony zdrowia na obszarze Gminy Ożarowice Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej oraz Uchwały Nr 1/2007 Rady Społecznej przy SP ZOZ w likwidacji z dnia 23 października 2007 roku w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego i inwestycyjnego sporządzonego na dzień ukończenia likwidacji SP ZOZ.

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1

Stwierdzić, że likwidacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Tąpkowicach została zakończona z dniem 30 września 2007 roku.

§ 2

Stwierdzić, że likwidator przedstawił sprawozdanie z realizacji planu finansowego

i inwestycyjnego sporządzonego na dzień likwidacji SP ZOZ.

§ 3

Stwierdzić, że Wojewoda Śląski wykreślił z rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tąpkowicach z dniem 9 października 2007 roku.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  15‑11‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  15‑11‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
21‑11‑2007 09:06:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie