Uchwała Nr V/54/2007 w sprawie zmian w budzecie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok


Uchwała Nr V/54/2007

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 15 marca 2007 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 165, pkt. 4, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku nr 249 poz. 2104z późn.zm.) oraz Uchwały Nr III/32/2006 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1

Dokonać zmian pomiędzy paragrafami w ramach zadań zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.

Dział

rozdział

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4.000

4.000

90011

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

4.000

4.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1). Selektywna zbiórka odpadów

- zakup koszy recykling

4.000

4.000

4.000

4300

Zakup usług pozostałych

2). Ochrona przyrody i roślin

- dopłaty do atestacji opryskiwaczy i szkolenie

rolników w zakresie stosowania środków

ochrony roślin

- rekultywacja gruntów rolnych

4.000

2.000

2.000

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zmianę wprowadza się w związku z koniecznością zakupu koszy recykling.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  15‑03‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  15‑03‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
26‑03‑2007 15:22:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie