Uchwała Nr IX/97/2007 w sprawie dokonania zamiany nieruchomości gruntowych


Uchwała Nr IX/ 97 /2007

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 30 sierpnia 2007 roku

w sprawie dokonania zamiany nieruchomości gruntowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy -

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Wyrazić zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowej położonej w Pyrzowicach k.m.1 d. 4 oznaczonej działką nr 152/22 o powierzchni 0,7521 ha stanowiącą mienie komunalne Gminy Ożarowice, zapisaną w księdze wieczystej nr 41878 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach za nieruchomość gruntową położoną w Pyrzowicach k.m. 1 d. 2 obejmującą działkę nr 136/4 o powierzchni 0,7553 ha, zapisaną w księdze wieczystej nr 17251 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach.

§ 2.

Zobowiązać Wójta Gminy do pokrycia kosztów związanych z zamianą nieruchomości.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  30‑08‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  30‑08‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
07‑09‑2007 10:57:55
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie