Uchwała Nr V/53/2007 w sprawie zasad przyznawania nagród za dlugoletnie pożycie malżenskie oraz jubileusz 100 urodzin


Uchwała Nr V/53/2007

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 15 marca 2007 roku

w sprawie : zasad przyznawania nagród za długoletnie pożycie małżeńskie oraz jubileusz 100 urodzin.

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt.16, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm)

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1

Ustalić dla mieszkańców gminy Ożarowice nagrody za długoletnie pożycie małżeńskie w wysokości:

1) z okazji 50 lat pożycia małżeńskiego 250 zł brutto

2) z okazji 60 lat pożycia małżeńskiego 350,zł brutto

§ 2

Ustalić dla mieszkańców gminy Ożarowice z okazji 100 urodzin nagrodę w wysokości 500 zł brutto.

§ 3

Zobowiązania finansowe z tytułu niniejszej uchwały zostaną pokryte z budżetu Gminy Ożarowice.

§ 4

Upoważnić Wójta Gminy do przyznawania i wręczania nagród.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  15‑03‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  15‑03‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
26‑03‑2007 15:17:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie